Luna

Luna 13


 PRISUSTVA

 –

Kosmička luna KORNJAČE


 

u ovom periodu istrajavamo u prisustvu naše autentične suštine kako bismo prevazišli
zadatak ove godine i bili otvoreni za prdstojeći ciklus.

 

(27. jun - 24. jul)